Образование

Участниците в кампанията „Научи ме да умея“ проведоха работно посещение в търновска фирма

Участниците в кампанията на евродепутата Ева Майдел и Образование България 2030 „Научи ме да умея“ проведоха обучение в търновската фирма „ Престиж 96“ във вторник, 28 март. В рамките на един работен ден младежите имаха възможността да се запознаят с цялостния работен процес в детайли. Служители от различните звена на фирмата разказаха за своите отговорности и споделиха кои личностни качества спомагат за по-доброто изпълнение на служебните си ангажименти. Фирма „Престиж 96” представи пред младежите своите стажантски програми и покани учениците да се възползват от тях.
Старт на кампанията „Научи ме да умея“ бе даден на 6 декември миналата година по време на Европейската седмица на професионалните умения. В стартовото събитие взеха участие 30 ученици от Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“, които чрез интерактивна работилница развиваха ключовите умения на 21. век. През февруари екипът на евродепутат Ева Майдел в град Велико Търново проведе втора серия, заедно с ученици от Професионалната гимназия по електроника. Целта на инициативата е до края на годината в рамките на кампанията да се включат  300 ученици от гимназии в региона и все повече фирми да последват примера на „Престиж 96“ и да отворят вратите си за участниците в „Научи ме да умея“, а и за образованието като цяло.