Денят

Установен е източникът на оцветяване на водите на река Янтра във Велико Търново

В РИОСВ – Велико Търново постъпиха сигнали за оцветяване на водите на река Янтра в чертите на Велико Търново в синьо-лилав цвят. От експертите на екоинспекцията е извършен оглед по течението на реката от Стамболовия мост към кв. „Чолаковци“. Обходени са Присовското дере и дерето край „Терем Ивайло“ ЕООД, където не е установено оцветяване. Проверен е участъка от реката към кв. “Чолаковци”, където в района на бившето тролейбусно депо е констатирана колекторна тръба, от която изтича цветната вода. На място е извършено пробонабиране от експерти на РЛ-Велико Търново и анализ на място. Допълнително ще бъде извършен анализ по показатели на взетата водна проба в лабораторни условия. На обходените места не е установена умряла риба.

Съвместно с „ВиК Йовковци“ ООД е извършен оглед на шахтите, в които заустват предприятията в района и които могат да бъдат евентуални източници на замърсяване. Установено е, че в шахта за битови води, преди заустване в градския колектор, на територията на „Кроношпан България“ ЕООД постъпват оцветени води в синьо-зелен цвят. Касае се за боя, използвана в производството, която по информация на дружеството е безвредна. Изпускането й в шахтата е преустановено.

Във връзка с инцидента и оцветяването на водите на р. Янтра от „Кроношпан България“ поясняват: „На 18.09.2023 г. при почистване на част от територията на предприятието във Велико Търново, празна бака с остатъци от оцветител /концентрат/ се разлива, а минимална част от веществото попада в канализацията. Изтеклият продукт е напълно безвреден и не е опасен за хората и природата. Той се използва за обагряне на плоскостите от дървесни частици.  Екипът е взел всички необходими мерки за избягване на подобни инциденти в бъдеще и поднася извинения за причинените неудобства“.

РИОСВ – Велико Търново ще предприеме административнонаказателни мерки към дружеството за установеното нарушение.