Икономика

Услугите доминират на дигиталния пазар

Пазарът продължава да е доминиран от услугите. Преобладават малките компании.

Това са част от резултатите от третото проучване Innovationship 2018, проведено от екипа на MOVE.BG. Според Борис Маринов, ръководител на дъщерната платформа EDIT и член на Центъра за моделиране на социално-икономически системи, изследването е вид снимка на екосистемата у нас. То потвърждава стари истини, но и разкрива нови, вълнуващи тенденции. В него участват общо 213 от близо 2000 български компании, ангажирани в сферата на дигиталния бизнес.

Добрата новина е, че една трета от продуктовите компании предлагат глобални иновации. Много повече от компаниите, базирани на услугите и от индустриите.

Говорейки за новите пазари пред бизнеса – запазва се, дори се засилва миналогодишната тенденция – фирмите продават локално, но планират глобално. Повече планират, отколкото продават. Много по-привлекателен се оказва пазарът в Близкия изток, като според експертите това се дължи от части на програмите, които се очаква да бъдат въведени с цел стабилизация на положението в Сирия и региона.

По отношение прогнозите за растеж – 51 процента от компаниите вече имат видимост, че ще растат през следващите 12 месеца. Нараснал е и броят на програмисти от нежния пол. Към момента у нас само две трети от запитаните 213 компании имат собствен офис. 71 процента от фирмите са локализирани в София. Останалите са от Пловдив, Варна, Враца, Велико Търново, Стара Загора и други големи градове. От близо 2000 дигитални фирми, новите стартъпи през 2018 са 56.