Община

Услугите в подкрепа за уязвимите за K-19 великотърновци продължават и след извънредното положение

Патронажната грижа към Община Велико Търново ще поеме доставките на лекарства, храни и стоки от първа необходимост на хора от старопрестолния град, които спадат към рисковите групи за заразяване с вируса Covid-19 и досега ползваха услугите на общинския колцентър. Условията остават непроменени – услугите се извършват със средства на потребителите, а логистиката и транспортът са безплатни.

Запазването на услугите след отмяната на извънредното положение от 14 май е осигурено чрез разширяването на проекта на Община Велико Търново за патронажна грижа. Освен доставка на лекарства и необходими продукти, социалните асистенти подпомагат нуждаещите се с още две услуги: заплащане на битови сметки (със средства на потребителите) и заявяване на неотложни административни услуги.

В рисковите групи за заболяването, причинено от Covid-19, попадат следните групи: хора на възраст над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с хронични заболявания или увреждания, както и техните семейства, лица под карантина, самотни родители с едно или повече деца на възраст до 12 години, самотноживеещи.         Проектните дейности са със срок до 31 декември 2020 г. Осигурените средства за разширяването на патронажната грижа е чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране.

За близо два месеца функциониране екипите, работещи в общинския колцентър, обработиха над 800 заявки. Основната част от тях бяха за доставка на лекарства, храни и стоки от първа необходимост на великотърновци от уязвимите групи. Служителите на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ ще се свържат с потребителите, ползващи досега услугите на общинския колцентър, за да бъдат продължени дейностите на подкрепа. Великотърновци от рисковите групи могат да подават заявки на телефон 062/619220.