Култура

Урна с кости в цистов гроб, датираща от IV век, откриха в местността Френкхисар

Тухла, наричана още подвъзглавие  от втората половина на XIII век.; гроб, разположен в преддверието на църквата; огромна по размери ранно византийска базилика, открита в основите на средновековната църква, са част от находките от археологическите проучвания на местността Френкхисар във Велико Търново. Там разкопките бяха ръководени от проф. Хитко Вачев и Илиян Петракиев . Една от най-ценните находки бе урна, поставена в цистов гроб, датираща от IV век, поясни днес проф. Хитко Вачев. Когато започват проучванията през 2014 г.,  във Френкхисар  е открита една огромна за мащабите на Велико Търново църква, която е функционирала от XIII век и е продължила да функционира до XVII век. Един от особените артефакти бе открит в гроб №9 . Това е  тухла, на която е издраскан 7-редов  надпис,  а в средата и е издраскан двоен патриаршески кръст. „На база съвместната ни работа с професор Казимир Попконстантинов, продължила няколко години,  успяхме да разчетем надписа. Текстът гласи: „В началото бе словото, и словото беше у бога и Бог беше словото. То беше в началото у Бога . Всичко чрез него стана и без него не стана“, поясни проф. Вачев.

Тухлата е открита в гроб, под черепа на погребан мъжки индивид. До сега в България е открит още един такъв паметник. При проучване на средновековната църква и ранно византийската базилика при строежите им е унищожен част от  тракийски некропол.  Още през 2018г са били открити два .  От  урната, поставена в цистов гроб, бяха извадени костите, чийто частичен антропологичен анализ показва, че вътре са погребани двама възрастни мъжки и женски  индивида , като гробен инвентар са положени две фибули , заедно с кана. Те са датирани в IV век пр. н.ера. Това е първото по вид погребение в околностите на гр. Велико Търново, като подобни има в близкия ареал, на около 25 км. , но те не са от археологически разкопки.

„Надявам се да успеем другия сезон да разберем къде е мястото, където е извършена кремацията“- поясни Илиян Петракиев.“Завършвайки този археологически сезон , набелязахме местата, където трябва да продъжим през следващата година. Вече знаем къде има още един гроб от ранно-византийската епоха.Той е маркиран с камък на повърхността на терена , но не посмяхме да го разкриваме. Ще продължим да копаем около базиликата, защото ранновизантийския некропол  ще даде много информация за населението“- поясни за предстоящите разкопки проф. Вачев.

Над 21 000 лв. бяха осигурени за проучване на манастир „Успение Богородично”, ранновизантийска базилика и тракийски некропол в м. Френкхисар от Министерството на културата.

Пламена Димова