Култура

Уникална кула откри екипът на проф. Константин Тотев

Единствена по рода си кула откри екипът на проф. Константин Тотев при тазгодишните разкопки на Трапезица. Съоръжението се намира извън туристическата преграда на хълма. По време на почистването на скалния венец от запад до Църква № 23 специалистите намират Кула №4.

Засечени са основните габарити на съоръжението – западната платформа е с размер от 6 метра, а от двете страни стените са по 4 метра. „То се отличава от другите кули на хълма точно по размерите си и променя силуета на Столично Търново от страна на фортификацията.„, съобщи проф. Тотев.

Продължават и проучванията на Църква № 23  и на некропола в близост до храма. До момента са маркирани около 20 гроба, от които 7 са детски. Инвентарът в тях е типичен за Второто българско царство.  „В момента работим в северната част. Всички погребани са положени в дървени ковчези, обковани с железни пирони или сглобки. В детските погребения се намират играчки като керамични топчета. Други интересни находки са копчета, монети и щипка, използвана за загасяне на свещ“, обясни Константин Тотев.

Той допълни, че неговият екип е започнал работата на терен със закъснение и се очаква да приключат в края на октомври. „Надяваме се да завършим проучването на некропола около църква № 23, за да може тя да бъде консервирана и реставрирана” , обясни Тотев и припомни, че в хоросанова камера в храма бе открит уникалният кръст-енколпион по- рано през годината. Църквата е ценна и заради стенописите намерени в нея. „Те  дават сведения за живописта  на Второто българско царство. В Църква №23 са запазени изображенията и във високите части до тавана макар стенописите да са на парчета. До момента сме разгледали 4-5 сцени. След реставрацията им ще бъдат изложени. Находките са ценни, защото информацията за  художествената култура от този период не и достатъчно богата“, допълни проф. Тотев.

Проучванията на Трапезица тази година се водят от три екипа с ръководители проф. Константин Тотев, доц. Мирко Робов и доц. Деян Рабовянов .  Те разполагат с по 20 000 лева за работата на терен. Разкритите архитектурни структури ще бъдат запазвани с полева консервация, т.е. чрез засипване.

 

Диана Колева