Култура

Уникална галерия на открито създават на Света гора

Проектът „ЕкоАРТлогия“ цели да свърже в хармоничен синтез творби на монументалното изкуство с природната среда на парк Света гора във Велико Търново. Авторите му – млади автори в сферата на витража и скулптурата, вдъхновени от природните форми, ще изградят няколко инсталации, които са провокират художествено-естетически ценности у зрителя.
Освен естетическа и експериментална задача, проектът има и образователна насоченост. Един акцентираните проблеми засяга въпроса за свръхпроизводството на индустриално стъкло и замърсяването на околната среда. Част от използваните материали ще бъдат ненужни стъклени предмети от бита, които авторите ще рециклират, преоткривайки техните художествени качества.
Проектът се подготвя в професионално оборудваната база за студена и топла обработка на стъкло на ВТУ „Св.св.Кирил и Методий” и ще бъде съпътстван от няколко работилници по витраж с ученици от различни специализирани художествени училища, а продуктите от тях ще бъдат аранжирани в парковото Арт пространство.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Дебюти” на национален фонд „Култура” и съдействието на Катедра Стенопис, ФИИ, ВТУ, Община Велико Търново и „ГЛАЗУРА“ ООД.