Култура Образование

Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ с щанд в Пролетния панаир на книгата в София

Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ към Великотърновския университет отново участва със свой щанд в най-мащабното книжно изложение в България – Пролетния панаир на книгата, който се провежда в  София от 29 май до 4 юни, всеки ден от 10:00 да 20:00 часа.

Шестнадесетото издание на Пролетния панаир тази година събра рекордния брой от 144 книгоиздатели и книготърговци в традиционните бели шатри, разположени в парка пред Националния дворец на културата.

Участието на издателството, което е част от Информационно-библиотечния и издателски комплекс на Университета, и тази година се финансира по проект с ръководител доц. д-р Надежда Христова.

Софийските читатели и ценители на академичната литература не отминават, а с интерес се спират пред щанд № 49 на издателството. И това далеч не е случайно – дължи се на богатия избор от над 200 подбрани за изложението книги – монографии, учебници, учебни помагала, сборници, годишници и др., представителни за всички факултети на ВТУ „Св. св, Кирил и Методий“.

Екипът на издателството предлага на читателите наред с утвърдените издания и най-новите: „Българският език като балкански език“ на гл. ас. д-р Велин Петров, изследването с авторска методика за преподаване на гл. ас. д-р Александър Кръстев „Приобщаващата сила на социално-емоционалните компетентности в начален етап на образование“; второто, основно преработено и допълнено издание на „Иисус и книжниците. История и памет: критика на академичния дискурс“ от доц. д-р Павлин Събев; най-новото литературоведско изследване на проф. дфн Елена Налбантова „Българска възрожденска литература. Въведение“; актуалното монографично изследване „Дистанционно обучение във висшите училища“ от проф. д-р Стоянка Георгиева-Лазарова и много други.

Най-търсени традиционно са изданията на Филологическия, Историческия и Православния богословски факултет. Обект на особен читателски интерес са обзорните изследвания по естетика на проф. д.изк. Валентин Ангелов. Не по-малък интерес предизвиква „Българско-виетнамски речник. Từ điển Bun – Việt“, съвместно издание на двете университетски издателства – на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и на СУ „Св. Климент Охридски“.