Община

Уличното осветление в големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано

Уличното осветление в най-големите квартали на Велико Търново ще бъде модернизирано, а значително ще бъде подобрена и енергийната му ефективност. Инвестицията ще обхване жилищните райони „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Зона Б“ и „Картала“ и ще подобри условията за живот на близо 38 000 жители на старопрестолния град.

Очакваните резултати са 150% по-ефективна инсталирана мощност и намалени вредни емисии на година с еквивалент 719 тона въглероден диоксид.

Инвестицията ще бъде реализирана в резултат на одобрен проект на Общината „Рехабилитация и модернизация на системи за външно изкуствено осветление във Велико Търново“, финансиран по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Дейностите, които ще бъдат реализирани, предвиждат:

въвеждане на нова автоматизирана система за управление на уличното осветление с двупосочен обем на данни;

подмяна на съществуващите осветителни тела с LED-източници на светлина от последно поколение;

поставяне на нови конзоли и конструктивни елементи за монтаж и насочване на осветителните LED-тела;

използване на електроенергия от възобновяеми източници;

смяна на съществуващите кабели в металните стълбове.

1581 броя ще са новите осветителни LED-тела за четирите квартала. Общата инсталирана мощност на всички монтирани осветителни тела към момента е 160.94kW с отчитане загубите. След реализацията на проекта се очаква инсталираната мощност да бъде 51.68kW, съгласно доклада за обследване за енергийна ефективност.

Проектът ще спомогне както за по-добрата пропускателна способност на уличната и шосейната мрежа през тъмната част на денонощието, така и за повишаване на привлекателността на Велико Търново, подобряване на сигурността и намаляване на пътно-транспортните произшествия. Модернизацията на уличното осветление и технологичното обновление ще доведе и до намаляване на преките разходи на общината по това перо. Новите LED-източници на светлина се характеризират с висока ефективност, повишени експлоатационни характеристики, отлично цветопредаване и цветна температура, много дълъг живот и надеждност.

Чрез проекта системата за улично осветление във Велико Търново ще отговори и на изискванията на Български държавен стандарт EN 13201 за най-рационалното, целесъобразно и техническо правилно използване лимитираните по вид и количество ресурси.

Срокът за реализация на инвестицията е 18 месеца от подписване на договора, а вложените средства ще са над 900 000 лева.

Модернизация и подобряване на енергийната ефективност на осветлението бе направена и по 38-е улици и площадни пространства в Стария град, обновени заедно с инфраструктура в кв. „Чолаковци“ с европейски средства, при изграждането на нови улици в кварталите и др.