Култура Община

Указателни табели вече упътват туристите до ХГ „Борис Денев“ и Алеята на бележитите търновци

Благодарение на Община Велико Търново от днес Художествена галерия „Борис Денев“, монументът „Асеневци“ и алеята „Творци на България“ разполагат с двуезични информационни табели, разположени пред всеки един от обектите. Едновременно с това вече се посочва и местоположението на монумента и Галерията посредством указателни табели, позиционирани на важни точки из града.

Художествена галерия „Борис Денев“ е част от цялостен ансамбъл, към който се отнасят също монумент „Асеневци“ и алея „Творци на България с принос към Велико Търново“. От изброените три обекта само монумент „Асеневци“ разполага с информационна табела, която предоставя полезна информация на българските и чуждестранните туристи. Поради своята архитектурна визия и липсата на информация, Галерията немалко пъти е припознавана с църква от туристите, а алеята оставаше невидима за интересуващите се от културното наследство на града. Колкото до указателните табели – нито един от посочените по-горе обекти не разполагаше с такива.