Община

Община Велико Търново предоставя услуги в домашна среда

Във връзка с въведените противоепидемични мерки на територията на цялата страна Ви информираме, че услугите в домашна среда в Община Велико Търново ще се предоставят при следния режим:

Домашен социален патронаж – Велико Търново ще доставя храна до всички  потребители на комплексни услуги без промяна на графика и менюто. Всички служители на Домашен социален патронаж – Велико Търново, са обезпечени с маски и ръкавици, а съдовете, в които се предоставя храната, са щателно дезинфекцирани.

Домашните санитари в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Велико Търново, които предоставят почасови социални услуги в домашна среда, ще продължат да работят с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност. Всеки санитар е обезпечен с маски и ръкавици и стриктно ще наблюдава състоянието на потребителите. Целта е своевременно предприемане на действия в случай на влошаване на здравословното състояние на лицето. Предвид епидемиологичната обстановка всеки потребител има право да откаже посещение в дома си от страна на санитарите с обаждане на тел. 062/619 245 и 06117/20 53.

Специалистите от патронажната грижа – социални работници, психолог, медицински сестри и домашни санитари, назначени в Център за патронажна грижа ще продължат да работят с потребителите, като се прецизират потребностите им с оглед тяхната безопасност. Всеки специалист е обезпечен с маски и ръкавици и стриктно ще наблюдава състоянието на потребителите, с цел своевременно предприемане на действия в случай на възникване на здравословен проблем. Предвид епидемиологичната обстановка всеки потребител има право да откаже посещение в дома си от страна на санитарите и медицинските сестри, с обаждане на тел. 0887 02 50 50 – Пламена Николова и тел. 0887 13 50 50 – Симона Стефанова.

Ситуацията се отразява на психическото състояние, особено при възрастните хора и хората с увреждания. Затова Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години – Велико Търново, както и Център за социална рехабилитация интеграция за лица с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения – Велико Търново, предлага психологическа подкрепа на следните телефони: 062/ 65 13 58, 062/ 60 02 31 и 0885 016 126 – Маргарита Сариева.

ВАЖНИ СЪВЕТИ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ В ДОМАШНА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО!

Не се доверявайте на хора, които се представят за общински служители, искащи да дезинфекцират жилището Ви!

Домашен социален патронаж – Велико Търново, има осигурен достатъчен ресурс от хранителни продукти, за да не се прекъсва дейността. Не е нужно да предприемате действия по презапасяване с хранителни продукти.

Всички Вие искате да съберете децата и внуците си по определени поводи, но в този момент това е опасно най-вече за Вас! Разговорите с хора, на които имате доверие, могат да Ви помогнат! Свържете се с вашите близки и приятели по телефона, а празненствата оставете за по-късен период. Пазете както себе си, така децата и специалистите, които предоставят социални и здравни услуги в дома Ви, които са ежедневно с Вас.

Проветрявайте домовете си често, пийте повече течности, пийте витамини и наблюдавайте състоянието си. Достатъчно често и продължително измивайте ръцете си с вода и сапун или с антибактериален дезинфектант. При нужда потърсете личен лекар, близък или се обърнете към лицето, което предоставя услуги в дома Ви.

При всякакви въпроси, свързани с оказване на помощ и подкрепа на възрастните хора и хората с увреждания, може да се обръщате на тел. 062/ 619 220, 062/619 245 и 0887 392663.