Образование

Удостояват проф. Иван Марков със званието „Почетен професор на ВТУ“

Проф. Иван Марков ще бъде удостоен със званието „Почетен професор на ВТУ“. Това реши на свое заседание Академичният съвет на Великотърновския университет. Отличието се връчва за неговия значим принос в популяризирането, издигането и утвърждаването на името на търновската алма матер в България и чужбина. Научните интереси на проф. Марков са в областта на пространственото развитие на стопанството, анализ и оценка на туристическия ресурсен потенциал, регионалното развитие на туризма и туристическото райониране.

С друго решение на Академичния съвет почетното звание „Емеритус професор на ВТУ“ ще бъде присъдено на доц. Иван Миленски за неговите научни постижения и всеотдайна преподавателска и обществена дейност, с които допринася за утвърждаване  авторитета на Филиал – Враца, като академичен център за образование на младите хора от Северозападна България и като структурно звено на Великотърновския университет.