Икономика

Увеличен интерес към земеделие отчитат от ОССЗ

116 бизнес плана са изработили през 2016 година до сега експертите от Областната служба за съвети в земеделието във Велико Търново. Те са по мерки на подпрограмата за развитие на малките стопанства 2014-2020 година. От тях 60 вече са одобрени и започнат да реализират дейностите в рамките на девет месеца, посочи Деян Дончев, експерт и координатор в регионалния офис. Цифрата е значително по-голяма от заложената по план – 82 бизнес плана. Причината за увеличения интерес е на първо място  доброто финансиране по подпрограмата, посочи Дончев.

Най-много са желанията за отглеждане на костилкови насаждения като сливи и праскови, зеленчукови – домати, краставици и пипер, а в животновъдството в областта на пчеларството и отглеждането на овце.

Експертите от великотърновската Областна служба за съвети в земеделието организираха през годината и 40 изнесени приемни в региона за безплатни консултации.

 

Кремена Крумова – Попова