Здравеопазване

Отчитат рекорден брой пациенти

Рекорден брой от близо 20 хиляди пациенти за последните десет години отчита за 2016-та областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Преминалите болни са с 1431 повече от предходната 2015 година. Приходите по клинични пътеки на лечебното заведение са се увеличили с над 808 хиляди лева, сочат още данни от анализа за дейността през изминалата година.

От 19-те отделения през последните три години реновирани и преоборудвани са почти половината. Предстои обновяване с целеви средства от Министерството на здравеопазването на отделението по клинична патология и преместване на Центъра по трансфузионна хематология на областната болница. С евросредства ще бъде изградено и ново Спешно отделение. Предстои проектиране и изграждане на новия корпус, в който да бъдат ситуирани отделенията от т.н. Стара болница. Така на практика здравното заведение ще пести около половин милион лева от издръжката им и транспорта между двете бази, а диагностичния и лечебния процес ще бъдат улеснени и още по-ефективни.

167 са лекарите в областната болница „Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Обучение на 25 специализанти в болничното заведение отчита в края на миналата година ръководството му.