Община Общински съвет

Увеличават щатните бройки на ОП „Зелени системи“ заради нарасналия обем на работата

Увеличаване броя на щатните бройки на ОП „Зелени системи” ще поиска общинската администрация на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет. Към настоящия момент общинското предприятие  функционира със 192 щатни бройки, но поради нарасналия обем на работата, са нужни още 10 души – 2 шофьори и 8 общи работ­ници. О общинска администрация посочват, че за новооткритата площадка за събиране на едрогабаритни отпадъци, находяща се в кв. „Чолаковци“, са необходими 4-ма  общи работници, които да третират чрез разглобяване едрогабаритните отпадъци, преди предаването им за оползотворяване и рециклиране. За дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване в малките населени места, както и за миенето на улици в областния град са необходими 2-ма шофьори и 4-ма общи работници.

През 2021 година се увеличиха съдовете за събиране на битови отпадъци в населените места на общината. Увеличи се и количеството на отпадъка, което изисква сформиране на нов сметосъбирачен екип за машината, чиято доставка ще се извърши до месец юли. Очаква се и доставката на нова водоноска, за която също е необходимо сформиране на екип.

Затова е необходимо увеличаването на щата в предприятието от 192-ма на  202-ма души.