Община Социални дейности

Увеличават с три щатни бройки екипа на Звеното за услуги в домашна среда във Велико Търново

С три щатни бройки да бъде увеличен екипът на Звеното за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж във Велико Търново одобриха съветниците от постоянната социална и здравна комисия към Великотърновския общински съвет. Те ще са за специалист по социални дейности, медицинска сестра и психолог на осемчасов работен ден. Звеното беше създадено през 2012 година по проект „За по-добър живот”, изпълняван от Община Велико Търново по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Дейността на Звено за услуги в домашна среда от 1 май 2014 година се финансира със средства от общинския бюджет, припомниха от дирекция „Социални дейности и здравеопазване” на заседанието на комисията.

„ Министерството на труда и социалната политика направи промени в параметрите за осигуряване на устойчивост на услугите за социално включване в общността, предоставяни по процедура „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година. Според тях финансирането на социалните услуги личен асистент и домашен помощник през 2018 година ще бъде осигурено със средства от държавния бюджет, а общините следва да осигурят устойчиво финансиране на административните екипи по предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги и психологическо консултиране”, коментира д-р Диляна Вачкова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване. Тя уточни, че за издръжката на трите щатни бройки за Звено за услуги в домашна среда към Домашния социален патронаж във Велико Търново ще са необходими 27 887 лева.