Икономика

Увеличават се безработните в региона през януари

За едно работно място през януари са се конкурирали петима безработни. Толкова са били и през предходния месец, коментира Обрешко Нечев – ръководител на Бюрото по труда във Велико Търново. Той уточни, че през изминалия месец има ръст на безработицата от 8.1 процента общо за общините Велико Търново, Елена и Златарица. Регистрираните на борсата са 2 476. От тях в най-голямата община те са 1 739 души, с равнище на безработицата 4 процента.

Като цяло равнището на безработицата за Бюрото по труда във Велико Търново е под стойностите за страната и за региона.  Новорегистрираните и с възстановена регистрация през януари са 461 души – с 93 лица повече от предходния месец, сочат данните от Бюрото по труда. Най-много от новорегистрираните – 338 души, са отишли на борсата след приключване на работа.