Общински съвет Социални дейности

Увеличават капацитета на Дома за стари хора във Велико Търново

От 130 на 134 души да се увеличи капацитетът на Дома за страни хора „Венета Ботева” във Велико Търново, иска от местния парламент управителката на социалната услуга Зорица Радловска. Мотивите са големият брой желаещи да ползват комплекса. Към януари т.г. списъкът с чакащите наброява 111 души, от които 92 жени и 19 мъже.

От общинската администрация предлагат увеличаването на капацитета на Дома да се обезпечи с освободения финансов ресурс от намаления капацитет на два Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.

Решението за промяната ще бъде взето на предстоящото заседание на Великотърновския общински съвет в края на месеца, а промяната ще е в сила от 1 юни.

 

Мария Христова