Община

Увеличаването на зелените градски пространства ще дискутират на форум във Велико Търново

Кръгла маса на тема „Зеленината в градовете – здраве, щастие и красота” ще се проведе на 17 ноември /четвъртък/ от 14 ч. в Ритуалната зала на община Велико Търново. Форумът се организира от Асоциацията на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) и Община Велико Търново.

Провеждането на този еднодневен семинар има за цел да насърчи диалога между професионалистите, институциите и обществото по въпросите, свързани с множеството ползи от това да има по-обширни зелени градски пространства. Целта е градовете да се превърнат в по-здравословни и привлекателни места за живеене, което ще се отрази позитивно както на социалния, така и на икономическия им климат.

Урбанизацията и изменението на климата изискват нови решения за поддържане и подобряване на качеството на живот в нашите градове. Използвайки специални зелени площи и базирани на природата решения значително се подобрява градската среда.