Образование

Търсят се учители – дигитални новатори в образованието

Всички учители, обучаващи ученици от I до XII клас по учебни дисциплини, включени в програмите на Министерството на образованието и науката, могат да участват в конкурса „Дигитални новатори в образованието“.

Надпреварата се организира от Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев.

Идеята има за цел да отличи учителите – дигитални новатори, и да насърчи използването на добри практики в дистанционното обучение. Всеки преподавател може да бъде номиниран или да се самономинира в една или повече категории.

В категория иновативен подход за преподаване ще се оценява интерактивността при преподаването и използването на специални средства като видео клипове, игри, викторини.

В категорията за най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители ще се търси балансът между преподаване, методи на оценяване и степента на усвояване на материала, както и иновативният подход в индивидуалната работа с учениците.

В категорията за технологични иновации ще бъдат отличени преподаватели, които прилагат ИКТ в цялостния обучителен процес и имат принос за приобщаване към дигиталните технологии на семействата на учениците.

Последната категория е за т. нар. „мултиплициране на иновативните учебни решения“, в която ще се изследва дали успешните практики на педагога са използвани от други учители и училища.

В подкрепа на кандидатурите ще се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители в социалните мрежи и в учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове и видео материали.

За победителите са предвидени парични награди, компютърна техника, ваучери за посещение на електронни курсове, онлайн обучения и др.

Предстои да бъде обявена регистрацията за участие в конкурса. Подробности за кандидатстването и повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на БАИТ – www.bait.bg.