Образование

Търновски четвъртокласници участваха в иновативна лаборатория

В иновативна лаборатория по учебния предмет „Човекът и природата”  участваха учениците от ІV в клас на ОУ „Бачо Киро” във Велико Търново. Чрез опити те се запознаха с интересни природни явления, като дъга, отражение и пречупване на светлината и др. Чрез качественото изменение цвета на лакмуса наблюдаваха различните среди (кисела, неутрална и основна), поява на цвят и съответното му обезцветяване. Четвъртокласниците видяха принципа на действие на телескопа и физичните експерименти: „Картезиански водолаз“, Махало на Нютон, уравновесяване на лост и др. Чрез филтруване разделиха смес от вода и пръст и чрез делителна фуния разделиха нееднородна смес от течности (вода и олио), което е част от екологичното образование на подрастващите.
За четвъртокласниците беше интересно и да наблюдават спектъра на светлината. Чрез постерите и макетите, изработени от настоящите седмокласници, разгледаха разнообразни физични и химични явления, планетите и съзвездието Орион.

Обяснени бяха принципите на действие на използваните в практиката уреди, работещи с електромотор. В края на часа учениците направиха количка, задвижвана от соларна батерия и имаха възможност сами да реализират най-интересните за тях физични опити. По време на занятието температурата в залата се следеше чрез Термометъра на Галилей, който силно впечатли четвъртокласниците с красотата си.
За природната лаборатория бяха използвани уеббазирани платформи за обучение.
Часът по „Човекът и природата” в ІV клас беше осъществен и като част от дейностите по приемственост между начален и прогимназиален етап. Ръководители на лабораторията бяха Руска Христова – учител по физика и химия, и Ивелина Стефанова – класен ръководител на ІV в клас.