Общински съвет

Търновски фирми искат промяна в индексирането на наемите на общински терени

В подписка до председателя на Великотърновския общински съвет 10 фирми от региона, които са разположили павилиони на общински терени, молят от 1 януари 2018 г. да се спре индексирането на наемите им спрямо размера на минималната работна заплата. Според бизнесмените, така драстично се увеличава наемната цена и много от наемателите прекратяват договорите си. Затова настояват, очевидно притеснени от поредното увеличение на минималната заплата от 1 януари догодина, местният парламент да  подготви нова наредба или да измени настоящата така, че индексирането на наемите да е спрямо инфлацията или по друг справедлив за тях начин.

Становището на община Велико Търново е че Наредбата за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е изцяло съобразена със Закона за общинската собственост, който гласи, че е изцяло в правомощията на местния парламент да промени заложения критерий за актуализация на конкретните наемни цени с други. Затова, дали ще има промяна в общинската наредба, ще се реши на предстоящата тази седмица сесия.