Образование

Търновски учени участваха в международен форум по радионауки

Д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев участваха с Поканен доклад в 32-та Генерална асамблея и научния симпозиум на Международния съюз по радионауки. Форумът се проведе в Двореца на конгресите на Монреал. В своя Поканен доклад българските учени доказват по числен път съществуването и приложението в електромагнитната теория на нови реални числа, наречени от тях  по първата буква на фамилното им име – Георгиеви. Числата  са вторият представител на големия клас от числа , които са изобретение на проф. Георги Георгиев и д-р Марияна Георгиева-Гроссе. Първият вид от тези оригинални нови числа, наречен от тях , бе предложен на вниманието на изследователите през 2015 г., също в Поканен доклад на Международния симпозиум по напредък в електромагнитната теория (Progress In Electromagnetics Research Symposium) PIERS в Прага.

В последните години българските учени разработват теорията на нови видове числа. През 2016 г. те изнесоха Поканен доклад в Хелсинки на Международния симпозиум по електромагнитна теория на URSI (2016 International Symposium on Electromagnetic Theory) URSI-EMTS 2016, посветен на числата , които са нарекли на името на майка си Трифонка Попниколова – числа . Преди тях те са изследвали и други видове числа, на които са дали името  – гранични числа. Направили са ги достояние на научната общност на Генералните асамблеи на URSI в Чикаго през 2008 г., Истанбул през 2011 и в Пекин през 2014 г.

Новите числа , които са обект на доклада на д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев в Монреал, са въведени от тях като граници на определени безкрайни числови редици от реални числа, членовете на които съдържат нулите на специално дефинирана висша трансцендентна функция, съставена от две комплексни функции на Кумер (Kummer) и две комплексни функции на Трикоми (Tricomi) със специално подбрани параметри и променливи. Нулите са пресметнати спрямо имагинерната част на комплексния първи параметър на функциите на Кумер и Трикоми. Редиците клонят към въпросните границите, когато чисто имагинерната независима променлива на споменатата функция става безкрайно малка.

Д-р Марияна Георгиева-Гроссе и проф. Георги Георгиев са получили поканата да представят Поканен доклад на Генералната асамблея на URSI в Монреал лично от проф. Казуя  Кобаяши от Университета Чуо в Токио, Япония. Това е изключително признание за оригиналността на техните научни изследвания и приноси и световна оценка на най-високо ниво за научната им работа.

По традиция, която те са установили вече от години, по време на доклада си, запознават по подходящ начин аудиторията с Велико Търново, Великотърновския университет и България. Показват български икони – на св. св. Кирил и Методий – патроните на университета (с която се започва), иконата на св. Георги, българския патриарх Максим по време на богослужение, българските азбуки: кирилица, глаголица и българско руническо писмо, български забележителности: Мадарският конник, седемте Рилски езера, Деветашката пещера, връх Шипка, Розовата долина по време на розобер и др. Завършват с Царевец – моменти от спектакъла „Звук и светлина“. В края на доклада си изказват благодарност, показват снимките и разказват за приноса за България на поколенията от своите предци от Поликраище, които са създали техния дом и всички възможни и невъзможни условия, за да могат те да се образоват и да шестват по най-авторитетните научни симпозиуми в областта на електромагнитната теория по цялата планета.