Образование

Търновски ученици представиха областта на национално състезание

Националният етап на 17-то ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” – 2019 се проведе в гр. Стара Загора. Представителни отбори от всички области на страната премериха сили, като демонстрираха знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа долекарска помощ. Целите на състезанието са да се провери нивото на придобитите от младежите знания и навици за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии, да възпитава състезателите в чувство на взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации. Област Велико Търново се представиха достойно учениците на СУ ,,Емилиан Станев” Виктория Андреева, Анджелина Ненчева, Соня Георгиева и Никола Атанасов от седми „Д“ клас.

 

Отборите решаваха тест и практически казуси в 4 центъра, включително и по първа долекарска помощ, а всички екипи се представиха успешно. Областният съвет на БЧК в града на липите е традиционен партьор на РДПБЗН Стара Загора в организацията на състезанието, като осигурява компетентен съдийски състав от доброволци на, преминали обучение на трето ниво по първа долекарска помощ.