Образование

Търновски ученици научиха основни понятия в работата с електричество

Ученици от 5. до 7.клас от СУ “Владимир Комаров”, Велико Търново, се научиха да работят с поялник и да сглобяват електронни платки като част от занимания по интереси в клуба по роботика. С помощта на комплекти Тинузавър и под ръководството на преподавател, обучен по методологията „Тинузавър“, младежите научиха и основни понятия в работа с електричество, закона на Ом и какво е напрежение, ток и съпротивление.

Дейността на клуба се провежда като част от проекта на Министерство на образованието и науката „Занимания по интереси”.

„Тинузавър“ работи отдавна в партньорство със СУ “Владимир Комаров”. Невен Боянов, основател на платформата, и негови колеги, обучават 9. и 11. клас по иновативната методология.