Култура

Търновски писател събира литература и география в едно

„Литературна география“ е името на последната книга на търновеца Лъчезар Йорданов. Монографията засяга въпросите за същността, обекта на изследване на литературната география, мястото и в системата на географската наука и методическите и проекции в обучението по география в българското средно училище.

„Това е съприкосновението между пространството и художественото слово. Тя съществува там, където авторът твори. Може да е фикционално или реално място. Литературната география отразява геологията, скалните формирования, производствения процес, достиженията на човешкото общество, но и вътрешния свят на човека. Тя е сборът от външната среда и впечатленията, които оставя средата в писателя. Книгата е научно-методическа. Дават се примери и са включени много откъси от романи, които илюстрират, че географията е литература и обратното“ , обясни Лъчезар Йорданов.

Изданието е част от дисертацията на автора, който освен съосновател на „Тетрадката“, преподавател и писател вече е и горд притежател на образователната и научна степен доктор. През 2019 г. той защитава докторска дисертация на тема „География на страните в средното училище – структурно-съдържателен анализ“. За написването ѝ са му необходими 4 години. Дисертация е  обемно четиво, което Йорданов по-късно преработва, за да е достъпно до широка аудитория. Процесът по превръщането на дисертацията в книга продължава повече от 2 месеца.

Диана Колева