Образование

Търновски педагози се запознаха с резултатите от PISA

С резултатите от последното проведено изследване PISA се запознаха учители от област Велико Търново. На домакините от ОУ „Бачо Киро“, Велико Търново гостуваха педагози от СУ „Иван Момчилов“, град Елена и СУ „Димитър Благоев“, град Свищов. Резултатите бяха представени от Светла Петрова – национален координатор PISA и ICCS.
PISA се провежда на всеки 3 години в държави от цял свят. Целта е да определи доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са подготвени за съвременното общество на познанието, както и да оцени функционалната грамотност на деветокласниците в областта на четенето, математиката и природните науки. През 2015 г. изследването се фокусира върху предметите от цикъла по природни науки, а PISA 2018 изследва финансовите умения на учениците, уменията за творческо мислене и решаване на проблемни ситуации.
Изследването PISA е ориентирано към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации. Измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност. Светла Петрова запозна присъстващите с 10-те най-важни умения през 2020 г., оповестени на Световния икономически форум в Давос. Това са умения, свързани с: разрешаване на комплексни проблеми; критично мислене; креативност; управление на хора; координация с другите; емоционална интелигентност; преценка и вземане на решения; нагласа за взаимопомощ и сътрудничество; умения за преговори; когнитивна гъвкавост.
Изследването PSA се осъществява от международен консорциум, като българското участие се координира от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование.