Култура

Търновският благодетел хаджи Минчо х. Цачев прави щедри дарения

Благотворителната дейност на търновския стопански деец х. Минчо х. Цачев оставя ярка следа в живота на възрожденското общество.

Хаджи Минчо х. Цачев е роден в Дряново през 1800 г., но от 1837 г. се установява в Търново. Той оглавява заедно с Евстати Селвели борбите срещу гръцкия владика и защитава интересите на българската общност за църковна самостоятелност. Влиятелен и уважаван търговец и предприемач, хаджи Минчо установя кантори в Търново, Цариград и Виена. Работи в съдружие с Евстати Селвели и своя зет хаджи Николи Минчев. Дълги години е един от уважаваните местни първенци и ковчежници.

Наред със стопанската дейност, търновският гражданин х. Минчо х. Цачев прави щедри дарения за изграждането на местни храмове и обновяване на градски училища през 50-те години на XIX в.  Възрожденският деятел предоставя солидна сума за строежа на изгорялото Славянско училище при църквата „Св. Николай” и му осигурява прилична годишна издръжка. Представители на търговското съсловие в Търново изказват похвала към х. Минчо х. Цачев от страниците на „Цариградски вестник”, „който на свое иждивение учреди честолюбиво изгорялата преди две години Славянска школа и иждиви за учреждението и  повече от 60 000 гр. от свои пари”, „и до днес он истий не престанува да я украшава с нуждите й, и ся размишлява да убезбеди и будущността й чрез уступление и приношение на едно соразмерно и храбро количество за неин чинен доход, щото да може да посреща своите ежегодни иждивения”. Откритите сметки в търговския тефтер на х. Минчо за 1849 г. потвърждават факта, че той участва със свои средства и в  самия градеж на училището, като отпуска пари за строителни материали и за работата на дюлгерите.

За нуждите на града, родолюбивият българин предоставя през 1851 г. един от своите магазини за преоборудването му в аптека: „Негово Почтенство от такови благодетелни чувства подвизаем направи на свое иждивение и една своя магазина на спицария (аптека) за преизящнаго доктора Александра Миси Христофидес.”

Търновският търговец изявява желание да подпомогне финансово строежа на болнично заведение в града и изграждането на Елинското взаимно училище. С негови средства е построена  и сградата на Девическото училище.

През 1855 г. х. Минчо х. Цачев отказва на богатия турчин Мехмед ага Караманлията съдружие за откупуването на беглика в търновските села и последният организира неговото убийство на 22 май същата година.

Текстът на надгробната плоча, поставена след смъртта му потвърждава любовта и уважението на търновските граждани към неговите дела: „Тук почива раба Божий хаджи Минчо хаджи Цачев пръв в Търново гражданин. Беше човек добродетелен, родолюбив, трудолюбив, с всичките добродетели надарен. Подтикнат от родолюбиви подбуди от основание със собствени свои средства българско училище за народна просвета”.

 

доц. д-р Светла Атанасова – Регионален исторически музей – Велико Търново