Образование

Търновските училища с проекти за прием в VIII клас за учебната 2019/20

Учебните заведения във Велико Търново представиха проекти за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2019/20 година. Хуманитарната гимназия ще приеме ученици в 1 паралелка профил „Хуманитарен” и 1 клас, разделен на две половинки за обучение по професията „Изпълнител на термални процедури” и „Лаборант”, като и двете професии са в Списъка с очакван недостиг на специалисти на пазара на труда. Езиковата гимназия прави заявка за 5 паралелки профил „Чужди езици”. Природо-математическата гимназия ще набира ученици за 2 паралелки профил „Математически” и по 1 – в профилите „Софтуерни и хардуерни науки” и „Природни науки” и за професията „Приложен програмист”. Средно училище „Емилиян Станев” обявява прием по 1 паралелка в профила „Софтуерни и хардуерни науки” и професия  „Графичен дизайн”  и 1 клас с две половинки профил „Музика” и „Изобразително изкуство”. Средно училище „Вела Благоева” разкрива 1 паралелки профил „Обществени науки”, а СУ „Владимир Комаров” – 1 паралелка за обучение по професията „Техник по автоматизация”, която е в Списъка на защитените от държавата специалности.  Спортното училище ще осъществи прием на 29 ученици в V клас, разпределени в шест вида спорт.

Данните са от Информация на администрацията за готовността на общинските училища и детски градини за прием на деца и ученици за учебната 2019/20 година