Политика

Търновските социалисти направиха своите предложение към „Визия за България“

Приключи насроченият цикъл от събрания на основните партийни организации на БСП в община Велико Търново. Местните социалисти дискутираха проекта „Визия за България“ и направиха своите предложения и допълнения към него. Те бяха представени по време на заседание на Общинския партиен съвет, на което се взе решение да бъдат обобщени и изпратени до „Позитано“.

Част от предложенията на търновските социалисти включват: преизчислението на всички пенсии, отпадането на делегираните бюджети в образованието, разширяване на дуалното обучение, поправката в закона за публичните финанси относно изразходването на бюджетния излишък със санкцията на парламента, да спре държавното финансиране на частни болници и училища, възобновяване на зеленчукопроизводството и други.

По време на проведените събрания беше обсъден и формата, в който БСП да се яви на предстоящите местни избори, както и профилите за кандидати за кметове в населените места и общинския център.