Образование

Търновските зрелостници ще влизат в изпитните сгради с маски

Всички търновски зрелостници, които ще се явят на матурите след дни, ще влизат в училищните сгради задължително с маски. Може да си носят ръкавици и лични дезинфектанти. Това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. По време на изпита маската може да се свали, за да се работи по-спокойно. Освен това учениците трябва да носят и големи прозрачни пликове, в които ще поставят чантите и връхните си дрехи. За телефоните ще им бъдат раздадени малки надписани пликове, допълни Личева. В училищата, в които са разпределени по-голям брой зрелостници, са осигурени по два входа и медицински лица. Те ще следят за грипоподобни симптоми и при съмнение ще измерват температурата, поясниха още от Инспектората. Задължително е на входа учениците да се легитимират с лична карта и със служебна бележка, че са допуснати до изпита. Служебната бележка може да е на хартиен носител, може да се получи и по електронен път и да бъде показана на квесторите през телефон.

Тази година матурите ще започват в 9,00 часа. Учениците трябва да са в училищния двор в 8,15 ч. и до 8,45 ч. да са заели местата си. За спазването на реда на открито ще следят дежурни полицаи.

По време на целия изпитен процес учителите квестори трябва да бъдат с маски или шлемове и с ръкавици.

В 22 училища в областта ще се проведат държавните зрелостни изпити – по български език и литература на 1 юни и по предмет, избран от ученика  – на 3 юни. За първата матура са осигурени 171 зали, с близо 50 повече от миналата година, заради изискването да се спазва отстояние от 1,5 метра между участниците. 448 квестори ще бъдат заети с раздаването на изпитните материали и ще следят  дисциплината.

За втората задължителна матура ще има 131 зали и 430 квестори.

1569 са подадените заявления за теста по български език и литература и 1125 за изпита по избран предмет.