Общински съвет

Търновските дружества със 100% общинско участие се отчитат днес пред местния парламент

Редовно присъствено заседание ще проведе днес от 9 ч. Великотърновският общински съвет. В дневния ред е включен отчетът за 2020 г. на търговските дружества със 100% общинско участие, както и информация за касовото изпълнение на бюджета на Общината през първото тримесечие на текущата година.

Общинският съвет по наркотични вещества също ще отчете дейността си през 2020 г. пред местния парламент и ще представи план за действие през 2021 г.

Дневният ред предвижда още към кмета инж. Даниел Панов да бъдат отправени шест питания от общински съветници.