Полиция

Търновската пожарна дирекция с втора награда в конкурс за добри практики

За втора поредна година РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – В. Търново участва в конкурса за добри практики и иновации от дейността на администрацията, организиран ежегодно от Института по публична администрация. Идеята е да се стимулира принципа за добро управление и да се дава възможност за учене, чрез споделяне на практически опит. Той се провежда в три категории – управление на хора, технологични решения и социална отговорност.

Тази година РДПБЗН участва в конкурса, в категорията „Социална отговорност“, водена от желанието да представи доброто взаимодействие на служителите от различните направления – Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност, Пожарогасителна дейност и сектор „Административен“, които обединяват усилията си с цел опазване живота и здравето на хората и надграждане на постигнатите до момента резултати в областта на превантивната дейност.

През 2019 г. и 2021 г. РДПБЗН – В. Търново представи своята инициатива – площадка „Пожарна безопасност“, изградена съвместно с кметство с. Балван и Сдружение „Св. Иван Рилски“ и наградения модул – площадка “ Поведение при наводнения“, изградена в с. Балван.

Площадката представлява терен за пресъздаване на наводнения в населено място. Целта на реализирания проект е децата да придобият реална представа за възможните поражения, които може да нанесе придошла река, преминаваща през селище. С помощта на практически действия и помощни материали, децата отклоняват водната стихия, за да сведат до минимум пораженията.