Култура

Търновската библиотека предлага колекцията на списание „Модерна домакиня“

През март – месецът на жените, Регионална библиотека „П. Р. Славейков“  представя колекцията на списание „Модерна домакиня“, която е част от фонда на библиотеката. Изданията са сканирани и достъпни за свободно ползване на страницата на Дигитална културна съкровищница „Север +“.

http://sever.libraryvt.com/bg/bool-simp.php?db=&outType=0&bool=%280%3D%CC%EE%E4%E5%F0%ED%E0+%E4%EE%EC%E0%EA%E8%ED%FF%24%29&recordsPerPage=12&page=1

Списание „Модерна домакиня“ е българско женско списание от междувоенния период, издавано от 1924 до 1942 г. Негов главен редактор е Анастасия Митева. Темите , които разглежда, са мода, готварство, подредба на дома и др.