Култура

Търновската библиотека посвети изложба на видния библиограф проф. Тодор Боров

В централното фоайе на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков” е подредена изложба в чест на 120 г. от рождението на проф. Тодор Боров – виден български библиограф. Неговият сериозен научен път преминава през работа като библиотекар в Софийската Университетска библиотека (1929–1931 г.), директор е на Народна библиотека (1944–1949), преподавател по специалностите библиография и библиотекознание в Софийски университет, ръководител на едноименна катедра. Интересното е, че освен с разработването на различен тип библиографски справочници, проф. Боров се изявява още като редактор. В тази връзка редактира произведенията на известни български творци като Александър Балабанов, Елин Пелин и Христо Смирненски.

В самата изложба, предложена на вниманието на посетителите на библиотеката, биха могли да се видят напълно автентични творби на проф. Боров, писани през 40-те години на ХХ век. Тематично свързани с неговата дългогодишна теоретична дейност са също така изложените още по-старинни, но съвсем оригинални библиографски документи. Те са датирани от края на ХIХ и началото на ХХ век.