Съд

Търновец, осъден за домашно насилие над бившата съпруга и отвел насила 4-годишното им дете, жали присъда

Със своя присъда от 13.07.2018 по НОХД 399/2018 г., Районен съд – Велико Търново е признал подсъдимия Джелил Н. Х. от гр. Велико Търново за виновен в това, че в периода от 10.03.2017 г. до 09.08.2017 г., в гр. Велико Търново, в условията на продължавано престъпление, не изпълнил заповед за защита от домашно насилие, издадена на 14.01.2016 г., с която се задължава да се въздържа от домашно насилие спрямо К. М. Х. от гр. В. Търново (бивша съпруга на подсъдимия) – на 7 пъти, като му наложил наказание 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим и 200 лева глоба.

Същият е признат за виновен и в това, че на 10.03.2017 г., във Велико Търново, извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – предизвикал скандал с бившата си съпруга К. М. Х. чрез отказ доброволно да напусне жилището и, отправил заплаха, че ще отведе със себе си децата им, отвел едно от децата (на 4 годинки), върху които тя упражнявала родителски права, въпреки нейното несъгласие; Отправил обиди към К. М. Х. и я псувал, отправил и заплаха за убийството и; Предизвикал скандал с А. М. М., като го псувал, предизвикал го да се бият и го заплашил с убийство, като на основание чл. 325 ал. 1 от Наказателния кодекс, бил осъден на 1 година лишаване от свобода за това деяния, както и на обществено порицание.

Подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 13.04.2017 г., в гр. Велико Търново, противозаконно повредил чужда недвижима вещ – апартамент, собственост на К. М. Х. и В. К. П., като ритал с крак металната входна врата, огънал я, счупил секретната брава и патрона, хвърлял камъни по прозореца на северната спалня и счупил четири стъкла (щетите са на обща стойност 457,92 лева), поради което го осъдил на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода.

Със същата присъда подсъдимият е признат за виновен и в това, че на 13.04.2017 г., през нощта, около 23.50 ч,, влязъл в чуждо жилище, собственост на К. М. Х. и В. К. П, като употребил за това сила , и е осъден на 1 година и 6 месеца лишаване от свобода.

На основание чл. 23 ал. 1 от Наказателния кодекс, първоинстанционният съд определил едно общо наказание измежду наложените за отделните деяния, а именно подсъдимият да изтърпи 1 година и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим, да заплати 200 лева глоба в полза на държавата, както и обществено порицание.

Делото в  Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия и ще се гледа на 4 октомври.