Любопитно

Старостоличанин издава първия български вестник за поробена Македония

Бележитият просветен деец Никола Живков е запомнен като основател на първата детска градина в страната и автор на „Шуми Марица“, национален химн от Сръбско-българската война до 9 IX 1944 г.

Той е роден през 1847 г. в Търново. Брат е на либералиста Георги Живков и на социалистката Вела Благоева. На 14-годишна възраст, младият Георги се обучава в килийно училище под ръководството на Никола Михайловски и Петко Славейков. На 20 години вече следва педагогика и математика при американската мисия в Русе. Работи в книжарницата на Христо Г. Данов и пътува много из българските земи, а впечатленията си публикува във вестник „Право“. Като пълномощник на Българската екзархия и Българското читалище в Цариград  подпомага откриването на нови културни институции и разпространява списание „Читалище“.

В продължение на 12 години, като учител работи във Велес, Варна, Берковица, Севлиево, Тулча и Свищов. Един от редакторите е на първия брой на Христо-Ботевия вестник „Нова България“. В същата 1876 година, вдъхновен от немски боен марш пише музиката на „Шуми Марица“. Участва в Сръбско-турската и в Освободителната войни. След 1878 г. работи като училищен инспектор, през 1882 г. основава първата българска детска градина в Свищов. Автор е на редица учебници за детско възпитание, редактор е на различни хумористични вестници и списания, дописките му са публикувани в десетки други издания.

Търновецът се включва в македоно-одринското освободително движение, като началник на първа конна част в Кресненско разложкото въстание. В началото на 1880 г. участва е съосновател на Българомакедонската лига и списва вестник „Македонец“, първото българско издание, поставило на масата проблемите на все още поробените български земи. Живков умира на днешния ден, през 1901 г., на 54-годишна възраст.