Любопитно

Търновец възлага на Яворов редакцията на в. „Дѣло”

Тодор Кърбларов е български революционер, деец на Македоно-одринската организация и Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Роден е в Търново, преди Освобождението. Когато пораства, става деец на Македоно-одринската организация ипПрез лятото на 1900 година заедно с Велко Думев и Антон Бозуков инспектира македоно-одринските дружества в  Чепино,  Батак,  Пещера  и  Брацигово. Същото лято е избран за делегат на Седмия, а следващата пролет – и на Осмия македоно-одрински конгрес, като представител наТърновското дружество.

Кърбларов е сред дейците, които активно поддържат Вътрешната организация. На следващата година, по негова идея се основава вестник „Дело“, който излиза под редакцията на Пейо Яворов и съмишленици. Целта на изданието е да служи като орган на Станишевия комитет срещу Цончевия, той като – досущ като всяка друга българска организация, за няколко години съществуване и ВМОРО вече е влязла в значителни междуособици и противоречия.

За вестника, революционерът Христо Силянов разказва след време: „Въ началото на 1902 година вѫтрешнитѣ имаха вече и свой печатенъ органъ, създаденъ специално за нуждитѣ на спора — в. „Дѣло”, който, по думитѣ на редактора му П. К. Яворовъ, „даде на читателитѣ си 30 статии върху нарушената отъ Комитета директива — и нито три, поне за разнообразие, противъ Турция…”.