Любопитно

Търновски пещерняци с поредно значимо откритие

Преди дни бе осъществена поредната експедиция на търновските пещерняци, водена от председателя на клуба Евгени Коев. Целта на теренното проучване на изследователите бе отново района на Ивановските скални манастири, който членовете на ПК ,,Дервент“  към ТД ,,Академик-ВТУ“ и младежите от Ученически спелеоклуб ,,Проф. Рафаил Попов“ при ПГТ ,,Д-р Васил Берон“ проучват от години.

Първата за годината експедиция, в изключително намален състав предвид условията в страната, само от двама души – Евгени Коев и Кристиан Александров, успя в рамките на един ден да обходи част от неизследвани до момента от представители на клуба части в района на ,,Писмената“, като основната цел бе да се направи дистанционно наблюдение,  панорамно и детайлно  заснемане на трудни за достигане части от комплекса.

За първи път в проучванията на района Кристиан Александров използва дрон, което открива нови переспективи при документирането и проучването на най-големия наскален комплекс в България. Детайлното проучване на събрания материал по време на експедицията се подлага на детайлен преглед и сравнителен анализ, който процес ще продължи  и в следващите седмици.

Изследователите се надяват това дистанционно проучване да  даде още допълнителна информация за съхраненото културно-историческо наследство в този важен за българската история и духовност район. Междувременно, наред със заснемането, Евгени Коев осъществява и непосредствано теренно обхождане на част от района при скалните комплекси “Архангела” и “Кръщелнята”, където с изненада попада на неспоменавана до този момент  скална църква.