Съд

Тръгна делото срещу Червеите, искат им 220 250 лв. обезщетение

Окръжният съд във Велико Търново днес даде ход на делото срещу братята Илия и Станчо Станчеви с прякори Червеите, обвинени в грабеж, придружен с опит за убийство (по отношение на Илия Станчев – и за незаконно притежание на оръжие).

Пострадалите Карамфил Бижев и Альоша Атев бяха конституирани като частни обвинители и граждански ищци по делото. Карамфил Бижев предяви граждански иск срещу подсъдимите, които ( солидарно помежду си) да му заплатят 200 000 лева като обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди и 250 лева обезщетение за имуществени вреди, ведно с лихвите от момента на извършване на деянието до окончателното му изплащане. Альоша Атев предяви граждански иск за 20 000 лева като обезщетение за неимуществени вреди срещу подсъдимите (също солидарно).

Пострадалият Айдън Юсеинов не пожела да се възползва от правото си да бъде конституиран в качеството на частен обвинител и граждански ищец и няма да бъде страна по делото в по-нататъшния му ход, а само свидетел.

След проведено предварително изслушване, страните изявиха своето желание делото да премине по реда на глава 27 на НПК по хипотезата на чл. 371 ал. 1  – „Подсъдимият и неговият защитник, гражданският ищец, частният обвинител и техните повереници могат да дадат съгласие да не се провежда разпит на всички или на някои свидетели и вещи лица, а при постановяване на присъдата непосредствено да се ползва съдържанието на съответните протоколи и експертни заключения от досъдебното производство“.

Съдът определи в петдневен срок страните да предоставят своите списъци със свидетели и вещи лица по делото, за които се съгласяват да не се провежда разпит пред съда и ще се приемат техните показания и експертни заключения от досъдебното производство.

При провеждане на делото по този ред (за разлика от този по чл. 371 ал. 2 от НПК), подсъдимите не признават всички факти и обстоятелства от обвинителния акт на прокуратурата и съответно НЕ СЕ ползват от предвидената в чл. 58а от НК редукция на наказанията.

Двамата братя са известни с прозвището Червеите. Те са подсъдими за това, че на 18 януари миналата година около 23 часа в старата столица, в съучастие като извършители, като за Станчо деянието е при условията на опасен рецидив, отнели сумата от 250 лева от Карамфил Бижев. Във въпросната вечер обаче Бижев и съдружникът му Айдън Юсеинов-Анди ненадейно се върнали в офиса и заварили близнаците да тършуват. Изненадани от появата на съдържателите на офиса, апашите размахали метална щанга и ударили с нея по главата Карамфил Бижев. След това измъкнали пистолет и захванали да стрелят срещу Карамфил Бижев, Айдън Юсеинов и Альоша Атев, като се опитали да ги убият. Илия Станчев е обвинен и за това, че на същата дата и място е държал огнестрелно оръжие – пистолет и пет броя боеприпаси – патрони кал. 9 по 18 мм, без да има за това надлежно разрешение . Илия и Станчо Станчеви са задържани с мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Следващото заседание по делото ще се проведе на 24 октомври 2017 г. от 10.15 часа.