Денят Политика

Три секции във Велико Търново преминаха на хартиени бюлетини

В три секции във Велико Търново машинното гласувано е преустановено и се преминава на вот с хартиени бюлетини, съобщават от РИК.

Преустановяване на машинното гласуване е разпоредено в секция № 040400065 в гр. Велико Търново. Причината е, че специализираното устройство за машинно гласуване е спряло работа поради технически проблем. Техникът на „Сиела Норма“ АД  е констатирал, че причина за спиране на работа на машината е неразчитане на две от картите на избирателите и непринтиране на хартиените разписки.

В СИК № 040400071 в гр. Велико Търново е спряла работата на една от двете предоставени машини за гласуване. Причината е проблем със сензорния екран, което води до неизползване на машината.

Постъпило е писмо с изх. № НС – 15 – 641/11.07.2021г.  на ЦИК София, с което  са дадени указания, във връзка с протоколно решение на ЦИК  от 11.07.2021г., на основание чл.269 от ИК секция № 040400002 да премине към гласуване с хартиени бюлетини.

Проблеми с машините в областта започнаха от началото на изборния ден в Полски Тръмбеш и Стражица.