Денят Образование

Три проекта одобри Младежка банка Велико Търново

След проведения конкурс за младежки идеи в Младежка банка Велико Търново бяха одобрени  3 проекта. Първият е „Младежи на мотори!? Да знаем как!“. Идеята на проекта е, чрез алтернативно образование и неформални срещи между възрастни и младежи да се повишат уменията и компетентностите на младите хора в различни теми – Какво означава да си част от моторджийска група – мисия, визия, цел, ценности, принципи, Правила на групата и добри нрави, Грижа и поддръжка на мотоциклети, Всички аспекти на здравето и безопасността / лични предпазни средства, Безопасно каране на мотори и основни оф-роудски умения, включително за четириколесния мотор.

Вторият е „Здрави и активни със Стрийт фитнес“. Чрез популяризиране на Стрийт фитнеса, който е нов добиващ голяма популярност сред младите хора спорт, ще се изградят навици за здравословен и физически активен начин на живот като модел за превенция на различни форми на агресия и зависимости.

Третият проект е за провеждане на „Лятна академия за младежко предприемачество“. Основната цел на проекта е младите хора, ангажирани в проектните дейности да придобият умения за това как да реализират идеите си, да стартират собствен бизнес, да бъдат иновативни и да формират успешни екипи.

Младежка Банка Велико Търново е екип от млади хора, които управляват собствен фонд за финансиране на младежки проекти. Участниците в Младежка банка организират серия от фондонабирателни инициативи, със 100% от средствата, които са събрани, се финансират младежки проекти на деца и младежи в Община Велико Търново.