Икономика Политика

Три общини от област Велико Търново кандидатстват за финансиране от Междуведомствената комисия към МС

Областната междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет разгледа на свое заседание четири искания от общини за финансиране ремонта и възстановяването на различни обекти, съобщи областният управител инж. Георги Гугучков.

Той уточни, че на заседанието, което се проведе онлайн, са били обсъдени предложения от общините Полски Тръмбеш, Велико Търново и Павликени, които са кандидатствали и в предишни години, но не са получили одобрение.

В заседанието са участвали заместник-областният управител Станислав Николов, главният секретар на Областната администрация Петя Райкова, директорите на дирекции във ведомството, специалистът по отбранително-мобилизационна дейност, както и представители на РД ПБЗН, НВУ, Центъра за спешна медицинска помощ във Велико Търново, ОД МВР, РИОСВ, Областно пътно управление и др.

Разгледано е искане от кмета на община Полски Тръмбеш за финансиране изпълнението на обект „Отводнителен канал“ в село Куцина на стойност 291 477 лв.

Община Велико Търново кандидатства за отпускане на целева субсидия на стойност 1 815 473 лв. за извършване на неотложни възстановителни работи на църковния храм „Свети Димитър“ в село Ветринци.

От община Павликени са постъпили две предложения. Първото е на стойност 444 325 лв. за възстановяване и ремонт на сградата на Народно читалище „Христо Ботев – 1888“ в село Върбовка. Второто предложение е за отпускане на 414 873 лв. за ремонт на храма „Свети Арахангел Михаил“ в село Лесичери.

Комисията е подкрепила и четирите искания и областният управител ще излезе с положително становище до Междуведомствената комисия към Министерски съвет.