Образование Политика

Три нови специалности стават защитени

Списъкът на защитените от държавата специалности се допълва с три нови, реши правителството днес. Това са „Локомотиви и вагони“ (професия „Монтьор на железопътна техника“), „Производство на месо, месни продукти и риба“, (професия „Оператор в хранително-вкусовата промишленост“) и „Декоративни скални облицовки“ (професия „Каменоделец“).

„Възобновяеми енергийни източници“ (професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации“) и „Горско и ловно стопанство“ (професия „Техник-лесовъд“) се добавят към списъка със специалности с очакван недостиг на пазара на труда.

Специалностите „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ (професия „Десенатор на текстил“), „Полевъдство“ (професия „Растениевъд“) и „Пчеларство и бубарство“ (професия „Техник-животновъд“) в бъдеще няма да са защитени. Те вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак, защото се изучават в повече от четири училища в страната.

Промените важат за учебната 2022/2023 година.

След актуализацията на списъка защитените специалности стават 51. Те са в сферата на машиностроенето, металургията, минното дело, архитектурата, строителството, транспорта, електротехниката и енергетиката, приложните изкуства и др.

78 са специалностите от професии, за които има очакван недостиг на пазара на труда. Сред тях са машинни техници, машинни оператори, електротехници, електромонтьори, химик технолози, биотехнолози, работници в стъкларското производство, корабоводители, преводачи от и на български жестов език, полиграфисти и др.