Денят Общински съвет

Третото си заседание ще проведе днес Великотърновският общински съвет

Третото си заседание ще проведе днес Великотърновският общински съвет. На него съветниците ще получат информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на годината и ще определят състав и ръководство на Управителния съвет на Общински фонд „Заедно“. Ще бъде обсъдена и процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници по линиите от републиканската и общинската транспортни схеми за община Велико Търново.

Великотърновските общински съветници ще разгледат и проектобюджета за 2024 година, както и актуализираната бюджетна прогноза на Общината за 2025 г. и 2026 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.