Образование Политика

Трета научна конференция „Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите”

Изследователи и експерти от седем държави  ще участват в Третата научна конференция „Международна сигурност и политики на развитие в България и на Балканите”. Форумът ще се състои на 2 и 3 ноември във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Той се провежда по проект, финансиран от Министерството на образованието и науката. Организатор е Философският факултет при Великотърновския университет. Негови официални партньори са Философският факултет на Университета в Букурещ и Факултетът за социални науки в Университета в Крайова, Румъния, Центърът за стратегически изследвания на националната сигурност – Белград, и Центърът за балкански изследвания – Ниш, Сърбия.  Основните теми на докладите са насочени към предизвикателствата пред международната сигурност, перспективите пред трансграничното сътрудничество и развитието в Югоизточна Европа, философия, култура и идентичности в Югоизточна Европа, съобщи проф. Вихрен Бузов,  зам.-ректор на ВТУ и ръководител на проекта. По негови думи някои от участниците от Русия, Молдова, Грузия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Румъния и България трайно присъстват на конференцията. „Това позволи да се говори за създаването на интердисциплинарна международна изследователска общност, която ангажирахме в споделянето на мнения и идеи по проблемите, свързани с международната сигурност и предизвикателствата, пред които  се изправят страните от Югоизточна Европа или Балканите, в по-широк мащаб Черноморският регион и по проблемите, свързани с излизането от постоянните икономически кризи, преодоляването на неолибералните модели и търсенето на нови възможности за развитие”, коментира проф. Бузов.

Какви са според проф. Вихрен Бузов рисковете за региона в краткосрочна и дългосрочна перспектива – чуйте от звуковия файл.