Култура

„Трансформации” на проф. Спартак Паскалевски представят Изложбените зали в Търново

Експозицията от живопис и рисунки „Трансформации” на проф. д.и.н. Спартак Паскалевски ще бъде представена на 25-ти септември в Изложбените зали „Рафаел Михайлов” във Велико Търново. Отделни идейни превъплъщения в изложбата се предхождат от инициативата на създаденото във Велико Търново експериментално студио „Трапезия” и представената през 2017 година експозиция
Обединението е на няколко творци с различен поглед към света – на самобитния баснописец Антон Труфев, на историка и литератора Милка Денева, на илюстраторката на множество книги Дешка Денева. Чрез творчеството си те разкриват различни аспекти на взаимоотношението реално – претворено, подсказани от непосредствения живот, от историческите асоциации на спомените като съхранени ценности на културата.

„Основна концептуална идея на изложбата е „Човекът, т.е. звучащият Човек” – изконен носител на трансформирания исторически опит, устремен към собственото си пресътворяване (в непрестанен диалог с хармонията в природата).
За Спартак Паскалевски този хармонизиращ порив носи дълбинните гласове и звуци от недрата на генетичната човешка памет. Художникът се интересува от зависимостта между витално природното и преобразеното от човешката фантазия, от пораждащата множество звукове странна материя и форма на музикалните инструменти.” – казва в анонс проф. д.ф.н. Румяна Златанова.

 

Експозицията на Спартак Паскалевски ще е на разположение на великотърновци и гости на града до 14 октомври в Изложбени зали.