Политика

„Трансгранично сътрудничество, сигурност и политики на развитие в Широкия Черноморски регион”

Международната научна конференция на тема „Трансгранично сътрудничество, сигурност и политики на развитие в Широкия Черноморски регион“ ще се проведе на 16 ноември във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Форумът се открива от 11,00 часа в зала 400, в Корпус 5 на висшето училище. В три секции ще бъдат представени 38 доклада, 18 от тях от чужбина. Участват изследователи от Русия, Румъния, Сърбия, Босна и Херцеговина, Молдова, Азербайджан и България. Във философската секция „Философия, култура и идентичност“ ще бъдат представени 12 доклада, съобщи проф. Вихрен Бузов.

Конференцията е посветена на Международния ден на философията, отбелязван по инициатива на ЮНЕСКО от 2005 г. всеки трети четвъртък на ноември, поясни проф.  Бузов. Финансира се от бюджета на Великотърновския университет за научна дейност.