Образование

Традиционната национална конференция организираха великотърновските учени

 

   17 от 30 заявени доклада бяха представени в Националната научна конференция на Съюза на учените в България – клон Велико Търново. Неин домакин за пореден път бе Филиалът в старата столица на Варненския медицински университет.

Председателят на местната структура – проф. д-р Петко Ст. Петков, в  встъпително слово акцентира на 150-годишнината от създаването на Българската екзархия. А доц. д-р Марко Златев от НВУ представи някои интересни моменти от връщането на Южна Добруджа към България. На тези две важни в историята ни събития бе посветен и научният форум. Проф. дхн инж. Михаил Харалампиев от НВУ заинтригува участниците в научната конференция с изследването си „Другият Чернобил – Фукушима Даичи“.

С доклади в нея участваха и представителите на Регионалния исторически музей д-р Теменуга Георгиева и гл. ас. д-р Пламен Събев. Интересни теми от обучителния и възпитателния процес при подрастващите коментираха и преподаватели от Педагогическия факултет на ВТУ. Гледна точка за част от творчеството на големия поет и писател  Иван Вазов по повод 170-годишнината от рождението му коментира гл. ас. д-р Даниела Вичкова-Нушева от Института на БАН във Велико Търново. А Иван Спирдонов говори за „Ръстът на нано, био и информационните технологии и новите изисквания пред националната сигурност“. Актуалност в участията на научния форум внесе изследването на Светлозар Янков от ВТУ на тема „Местното самоуправление в условията на извънредно положение“. Отново в конференцията участва и доц. д-р Галина Богданова – ИМИ-БАН, с „Бариери пред уеб достъпа и спомагателни технологии“. За участниците в научната среща бе интересна и презентацията на доц.д-р Илиян Матеев от ВТУ на тема „Камбоджа: от френска колония до член на АСЕАН“

Маршрутът на „Светия път“ и неговите варианти представи Паскал Пиперков – ИМИ-БАН, а другият му основен организатор – Евгени Коев от ПГТ „Д-р Васил Берон“ в старата столица, коментира „Методология на подготовката на първия национален поклоннически пешеходен поход „Светият път“ – по пътя на пренасяне мощите на Св. Йоан Рилски от Велико Търново до Рилския манастир“. Докторантът Калоян Николов от ИЕФЕМ – БАН, припомни за дългогодишната дейност на  Старопланински събор „Балкан фолк” и високата й оценка.

С почетни грамоти за активно и ползотворно участие в дейността на великотърновския клон на СУБ бяха наградени проф. д-р Валентина Стоянова и доц. д-р Илиян Матеев. Както и в предходни години, след конференцията ще бъде издаден сборник с докладите, които редакционната колегия прецени, че отговарят на изискванията.

   Повече от 100 са членовете на местния клон на СУБ, които работят в десет секции. В тях се изявяват специалисти от трите висши училища – ВТУ, НВУ „Васил Левски“ и Филиалът на Варненския медицински университет, от институтите на БАН във Велико Търново, Регионалния исторически музей, Регионалната народна библиотека „П.Р.Славейков“ и др. известни структури в старата столица. Редиците постоянно се попълват от нови учени. „Целта ни е да създаваме възможност за сътрудничество и дискусии на специалисти от различни клонове на науката, а чрез сборниците – докладите от форума да стигнат до по-широка аудитория“, коментира проф. д-р Петко Ст. Петков – председател на СУБ – клон Велико Търново.