Икономика

„Топлофикация ВТ“ ще предлага най-скъпата топла вода в страната

Комисията за енергийно регулиране предвижда от 1 юли цените на топлинната енергия за битови нужди да нараснат средно с 39,26 % за цялата страна. Предлаганата от регулатора промяна е значително по-ниска от исканията   на енергийните дружества за увеличение средно със 123,58%.

Увеличението за абонатите на „Топлофикация ВТ“ е с близо 46%. Така цената за топла вода от 1 юли 2022 г. ще е 156,44 лв./МВтч при сегашна цена от 107,47 лв./МВтч. Великотърновското дружество е с най-високата цена – за сравнение цената за софиянци от 1 юли ще е 136 лв./МВтч, за варненци – 128 лв./МВтч.

Основните причини за предлаганото увеличение на цените на топлинната енергия са четирикратно увеличените цени на природния газ и двойния ръст на въглеродните емисии, пише в мотивите си за промяната на цените КЕВР. Тези разходи имат най-голям дял като влияние върху крайните цени. За дружествата в цялата страна тези два компонента представляват средно 80 на сто от техните разходи за производство на топлинна енергия. Комисията очаква допълнителен положителен ефект върху цените на битовите потребители в резултат на обявените от правителството мерки, свързани с намаляването от 1 юли 2022 г. на ДДС за цените на електроенергията, топлинната енергия и природния газ – от 20% на 9%. Предвижданото премахване на акциза  също ще има положително влияние върху цените на електрическата и топлинната енергия.

Предложението на Комисията за цени на електроенергията предстои да бъдат разгледано на открито заседание и обществено обсъждане и окончателно приети на 1 Юли 2022г.